CAMPUS DA AUGA EPHYSLAB
Inaugurado no ano 2018, o Edificio Campus da Auga naceu coa vocación de fortalecer as infraestruturas aplicables a I+D no Campus de Ourense albergando laboratrios especiais do Campus de Ourense, entre os cales se sitúan os do grupo Ephyslab do CIM. Na dotación dos tres laboratorios de investigación deste grupo destacan equipos como HPLC, cromatógrafo de gases, mostreadores de calidade biolóxica ambiental e difracción de luz por láser.