GRUPO DE ECOLOXÍA COSTEIRA
O grupo de Ecoloxía Costeira, EcoCost, está composto por un equipo multidisciplinar que centra os seus esforzos de investigación en diferentes liñas moi interrelacionadas entre si, integrando coñecementos, técnicas e metodoloxías procedentes da ecoloxía, a zooloxía, a xestión do marisqueo, a oceanografía e a química e aplicándoas ao medio mariño. O grupo de investigación está a desenvolver tres liñas de investigación principal: ecoloxía de recursos marisqueiros, ecotoxicoloxía e contaminación mariña e ecoloxía bentónica mariña. Máis info.