GRUPO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL E TOXICOLOXÍA
O Grupo de Química Analítica Ambiental e Toxicoloxía (QA2) ocúpase da investigación e desenvolvemento de novas ferramentas analíticas baseadas en nanotecnoloxía e miniaturización para a detección e control de especies químicas (inorgánicas e orgánicas) nocivas ou tóxicas en mostras ambientais e alimentarias. Máis info.